Zajęcia wspierające z matematyki gr.4

Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia.
Indywidualizacja ta polega na stałym obserwowaniu przebiegu i efektów pracy każdego
ucznia, stopniowaniu trudności zadań, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. W czasie zajęć nauczyciel stosuje pozytywne wzmacnianie uczniów, co ma na celu podniesienie samooceny ucznia oraz zachęca do dalszej pracy na zajęciach. Również na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne, które wzbudzają zainteresowanie uczniów i przyczyniają się do bardziej efektywniejszej i ciekawej pracy. Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.