Zajęcia matematyczne 4-6

W ramach projektu „Kompetencje- kluczowe czynniki sukcesu” prowadzone były zajęcia rozwijające i wspierające z matematyki dla uczniów klas IV – VI SP.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, z których uczniowie systematycznie korzystali podczas zajęć. Metoda projektu i doświadczenie to głównie metody pracy z grupami.