Zajęcia przyrodnicze –fizyka

Zajęcia przyrodnicze –fizyka  w klasach VII – VIII i IIIg realizowanie w ramach projektu unijnego „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu” –pokaz doświadczeń dla klas I-IV na zakończenie programu.

Zajęcia wspierające z matematyki gr.4

Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia. Indywidualizacja ta polega na stałym obserwowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, stopniowaniu trudności zadań, systematyczności i ciągłości oddziaływań. … więcej

Zajęcia matematyczne 4-6

W ramach projektu „Kompetencje- kluczowe czynniki sukcesu” prowadzone były zajęcia rozwijające i wspierające z matematyki dla uczniów klas IV – VI SP. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, z … więcej

Zajęcia informatyczne

Na zajęciach informatycznych uczniowie klas IV – VIII oraz III  gim. wykorzystując sprzęt zakupiony w ramach projektu unijnego „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu” szlifują swoje kompetencje informatyczne. Za pomocą programów … więcej

Secured By miniOrange