Rekrutacja 2021/2022

Drodzy Rodzice,

zapraszamy do zapoznania się z listą dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022  do klasy I w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Naprawie:

klasa I - https://spnaprawa.edu.pl/wp-content/uploads/klasaI-21_22.doc