OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

klauzula informacyjna – nabór do pracy – https://spnaprawa.edu.pl/wp-content/uploads/klauzula-informacyjna-nabor-do-pracy4.docx. klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola lub świetlicy – https://spnaprawa.edu.pl/wp-content/uploads/klauzula-informacyjna-dla-osob-upowaznionych-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola-lub-swietlicy4.docx klauzula informacyjna – zgoda – https://spnaprawa.edu.pl/wp-content/uploads/klauzula-informacyjna-zgoda4.docx. klauzula informacyjna – … więcej

Secured By miniOrange