NARODOWE CZYTANIE

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie. Działaniami objęci zostali uczniowie klas VI-VIII. Tym razem, zgodnie z założeniami,  wspólnie czytaliśmy lekturę Gabrieli Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskiej". Na początku nauczyciel wyjaśnił uczniom, którzy po raz pierwszy wzięli udział w akcji, jaka jest jej geneza i główny cel. Następnie wspólnie przypomnieliśmy sobie jakie utwory czytane były w kolejnych latach.  Kolejnym punktem spotkania była przedstawienie postaci autorki oraz jej dorobku literackiego. Nie zabrakło ciekawostek związanych z powstaniem utworu  "Moralność pani Dulskiej". Następnie odczytano fragmenty dzieła, po czym uczniowie toczyli dyskusję na temat cytatu: "Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć...". Zastanawialiśmy się nad wartością wiedzy w życiu człowieka oraz korzyściami płynącymi z czytelnictwa. Na podsumowanie każda klasa otrzymała wykaz zalet płynących z czytelnictwa pt: "Co daje czytanie książek?", który zostanie zawieszony w salach lekcyjnych. Akcja została przygotowana przez szkolnego bibliotekarza - p. Jolantę Barglik oraz nauczycielki języka polskiego - p. Anetę Jopek i p. Renatę Bednarz.