dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowane zostały następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

15.10.2021r., 2.11.2021r., 12.11.2021r., 2.05.2022r., 24-26. 05 2022r. - egzamin ósmoklasisty, 17.06.2022r.

W dniach tych będą sprawowane dyżury nauczycieli, zgodnie z harmonogramem.