Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu

Od  października 2017r. w Szkole Podstawowej w Naprawie prowadzone są zajęcia w ramach projektu ,,Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”. Uczniowie klasy VII SP oraz II i III Gimnazjum uczestniczą w zajęciach z przedmiotów przyrodniczych.

Zajęcia realizowane są metodą warsztatową oraz projektową. Podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy doświadczają,  obserwują oraz badają zjawiska przyrodnicze.  W naszych „badaniach” wykorzystujemy liczne  pomoce naukowe  zakupione  w ramach projektu.  Ułatwia nam to znacznie lepsze  poznanie przyrody oraz zachodzących procesów.
Podjęte działania są dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów i służą realizacji założonych celów. Podczas zajęć stosowana jest indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem. Zadania są dostosowane do możliwości poszczególnych uczniów, co zapewnia poprawne wykonywanie zadań  i odniesienie sukcesu.

poniedziałek: Zajęcia dla uczniów zdolnych  - Grupa 1 nachylenie biologiczne
Zajęcia dla uczniów zdolnych - Grupa  2 nachylenie chemiczne
Zajęcia przyrodniczo - chemiczne - nakładka
wtorek: Zajęcia wspierające - Grupa 1 nachylenie chemiczne
środa: Zajęcia wspierające - Grupa 3 nachylenie biologiczne
czwartek: Zajęcia wspierające - Grupa  2 nachylenie chemiczne