Aktualności biblioteczne

Biblioteka szkolna i czytelnia czynne:

PONIEDZIAŁEK

9:00 - 11:30

12:15 - 14:30

 

WTOREK

10:50-11:20

13:45 - 14:45

ŚRODA

9:00-10:35

11:20 - 13:15

 

CZWARTEK

7:30 - 8:00

8:45 - 10:35

11:20 - 12:30

PIĄTEK

9:00 - 11:30

12:15 - 12:30

 

ZAPRASZAMY!!!

Wszystkich uczniów do czytania i wypożyczania książek!

Biblioteka zajmuje bardzo ważne miejsce w szkole. Składa się z dwóch pomieszczeń – czytelni i pracowni multimedialnej, które ulokowane są na piętrze. W bibliotece można spędzić miło czas każdego dnia przed i po lekcjach, a także podczas przerw. Księgozbiór jest systematycznie powiększany o nowe pozycje literackie, zgodne z zainteresowaniami  i oczekiwaniami uczniów. Przystąpiliśmy do programu „Książki naszych marzeń”, dzięki czemu zakupiliśmy 71 książek. W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy natomiast do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co umożliwiło nam zakup 342 książek. Zdecydowanie przyczyniło się to do wzrostu czytelnictwa w naszej szkole. Uczniowie chętnie wypożyczają książki, będące nie tylko lekturami szkolnymi, ale także te, które cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży całego świata. Oprócz wypożyczania książek, w bibliotece można także:

- skorzystać z komputera, skanera, drukarki i ksero,
- odrobić zadania domowe,
- skorzystać ze słowników i encyklopedii,
- poczytać w ciszy i spokoju,
- wykonać projekt, plakat, czy inną pracę plastyczną,
- grać w szachy i gry planszowe.

Niezwykle popularna w naszej szkole stała się gra w szachy. Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu unijnego „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”, otrzymaliśmy piękne pomoce dydaktyczne. Zajęcia szachowe odbywają się w bibliotece lub na szkolnym korytarzu (z wykorzystaniem szachownicy plenerowej), biorą w nich udział uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej.

Biblioteka organizuje liczne konkursy i akcje mające na celu promowanie czytelnictwa. Niektóre z nich na stałe wpisały się w  Kalendarz uroczystości szkolnych (np. Narodowe Czytanie, Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników, Dzień Pluszowego Misia, Święto Książki, udział w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom), inne natomiast planowane są na konkretny rok szkolny (np. Przyłapani na czytaniu, Ferie z książką, Baśniowy Ambaras).

Bibliotekarz współpracuje ze wszystkimi nauczycielami i wychowawcami. Na bieżąco informuje ich o stanie czytelnictwa uczniów i podczas lekcji wychowawczych prowadzi pogadanki na temat czytelnictwa. Również zastępstwa doraźne wykorzystywane są do promocji czytelnictwa. Bibliotekarz systematycznie współpracuje także z rodzicami. Podczas rozmów bada ich oczekiwania względem księgozbioru, udziela informacji na temat czytelnictwa dzieci oraz propaguje czytelnictwo. Na zebrania z rodzicami przygotowuje i przekazuje informacje na temat korzyści płynących z czytania. Ponadto bibliotekarz czynnie włącza się w organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, sprawuje opiekę nad uczniami podczas konkursów odbywających się poza szkołą i podczas wycieczek.

Nauczyciel-bibliotekarz zajmuje się również przygotowaniem gazetek szkolnych (jedna - promująca czytelnictwo i nowości biblioteczne, druga - związana z historią Polski). Ponadto systematycznie włącza się w przygotowanie wszystkich akademii, uroczystości i imprez szkolnych. Angażuje się także w organizację kiermaszów i akcji charytatywnych.

Bardzo absorbującym zajęciem jest także udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych. Podczas całego roku szkolnego uczniowie na bieżąco wymieniają kolejne części podręczników do poszczególnych przedmiotów. Ponadto nauczyciel zajmuje się sklejaniem i naprawianiem nie tylko podręczników, ale także całego księgozbioru.

Jolanta Barglik
Nauczyciel-bibliotekarz

KOŁO SZACHOWE

Serdecznie zapraszamy uczniów na koło szachowe prowadzone w bibliotece szkolnej. W poniedziałki są zajęcia dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. W czwartki zapraszamy uczniów klasy IV, a w piątki klasy II. Ponadto w poniedziałki, wtorki, środy i piątki odbywają się zajęcia szachowe organizowane w ramach projektu unijnego „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”.