Komunikat

W piątek tj. 9 lipca 2021r. w godzinach 9:00-11:00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Prosimy, aby wszyscy absolwenci głosili się w wyznaczonych godzinach po odbiór zaświadczenia.

Również w piątek (9.07.2021r.) w godz. 9:00 - 11:00 w sekretariacie szkoły wydawane będą karty rowerowe. Prosimy, aby uczniowie, którzy otrzymali pozytywny wynik egzaminu na kartę rowerową, zgłosili się w tym dniu do szkoły po odbiór dokumentu.