Gminne Dyktando Ortograficzne

X JUBILEUSZOWE GMINNE DYKTANDO „MISTRZ ORTOGRAFII”

Dnia 15 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Naprawie odbyło się
X Jubileuszowe Gminne Dyktando „MISTRZ ORTOGRAFII”, którego corocznie organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Naprawie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.
Celem konkursu było wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania zasad ortograficznych, propagowanie idei wspólnej odpowiedzialności za język polski, zintegrowanie środowiska lokalnego wokół działań na rzecz edukacji oraz doskonalenie poprawności ortograficznej
i interpunkcyjnej. W dyktandzie wzięło udział po 2 uczniów ze szkoły podstawowej oraz z VII klasy, a także II i III gimnazjum – Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Łętowni, Toporzysku i Naprawie.
W sumie do konkursu przystąpiło 18 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem dyktanda czuwała 3-osobowa komisja w składzie: Pani Monika Hopciaś – przewodnicząca, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, od 10 lat autorka tekstów ortograficznych,
Pani Gabriela Korbel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Pani Beata Firek – przedstawicielka Gminnego Ośrodka Kultury w Naprawie. Gościem honorowym była Pani Władysława Wójtowicz – wieloletni, emerytowany dyrektor i polonistka Szkoły Podstawowej w Naprawie.  Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i VII klasę oraz dotychczasowe gimnazja. Każda grupa pisała inny tekst dyktanda o dostosowanym do wieku stopniu trudności, przygotowany specjalnie na tę okazję przez Panią Monikę Hopciaś. Następnie, prace uczniów były oceniane przez zebranych polonistów, w obecności jury. Czas oczekiwania był doskonałą okazją do podjęcia kolejnych wyzwań ortograficznych. Uczniowie zostali dobrani w zespoły i przystąpili do rozwiązywania zadań i quizów. Był to dobry pomysł na integrację uczniów goszczących w murach naszej szkoły. Zwycięska drużyna otrzymała „ małe co nieco”. Jury nie miało żadnych wątpliwości, kto w tym jubileuszowym starciu okazał się „ MISTRZEM ORTOGRAFII”.

Wyniki przedstawiają się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce – Katarzyna Dawiec, Szkoła Podstawowa w Toporzysku,
II miejsce – Kacper Kędzior, Szkoła Podstawowa w Łętowni,
III miejsce – Natalia Jamrozik, Szkoła Podstawowa w Łętowni.

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ II i III GIMNAZJUM:
I miejsce – Dominika Pindel, Szkoła Podstawowa w Łętowni,
II miejsce – Maciej Musielak, Szkoła Podstawowa w Naprawie,
III miejsce – Aleksandra Pindel, Szkoła Podstawowa w Łętowni.

Zwycięzcy otrzymali piękne nagrody rzeczowe – jubileuszowe wydanie „Zbioru dyktand Mistrz ortografii” z lat 2009 – 2017 autorstwa Pani Moniki Hopciaś. Książeczki zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej w Naprawie. „MISTRZ ORTOGRAFII” w każdej kategorii otrzymał także pamiątkową książkę - nagrodę ufundowaną przez Panią Dyrektor Barbarę Grucę. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy za udział w dyktandzie oraz słodki upominek. Ponadto, Spółdzielnia Uczniowska działająca w Szkole Podstawowej w Naprawie ufundowała dla każdego ucznia soczek i batona, aby umilić trud włożony w zmagania z niełatwą polską ortografią. W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu, który z pewnością uświetnił to wydarzenie. Organizatorzy składają szczególne podziękowania Państwu Marcie i Walentemu HANUSIAKOM - właścicielom Firmy Cukierniczej w Tokarni - za słodki upominek, Pani Barbarze Grucy – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Naprawie za możliwość przeprowadzenia konkursu, Panu Stanisławowi Pudo – Wójtowi Gminy Jordanów za wspieranie inicjatywy ważnej dla integracji środowiska lokalnego, Pani Gabrieli Korbel – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie oraz Radzie Rodziców z Naprawy  za sponsorowanie nagród rzeczowych, a także wszystkim sponsorom, komisji, uczniom, opiekunom i rodzicom za włączenie się w tę szczytną ideę propagowania polskiej orografii wśród dzieci i młodzieży naszego regionu.
Aneta Jopek i Renata Bednarz